สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ระบบแจ้งยอดเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออนไลน์

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

รหัสผู้ใช้ = เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเข้าระบบแล้วกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4581-0561-6, Fax : 0-4581-0561 E-mail : webmaster@sskedu4.go.th
สถิติการใช้งานหน้านี้ =   43722  ครั้ง (เริ่มเก็บสถิติ 30 เมษายน 2558)